Ders : Coğrafya

Konu : Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
BENZER SORULAR
...
Aydın Kahraman
6 ay
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

42. Türkiye’de, aşağıdakilerin hangisinde verilen ekonomik etkinliklerin aynı yörede ve bir arada yürütülmesi daha zordur? 

A) Büyükbaş hayvancılık – Şeker pancarı tarımı 

B) Balıkçılık – Buğday tarımı 

C) Fındık tarımı – Pamuk tarımı 

D) Küçükbaş hayvancılık – İpek böcekçiliği 

E) Mısır tarımı – Zeytin tarımı 
 


sitemap