Ders : Coğrafya

Konu : Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
BENZER SORULAR
...
Aydın Kahraman
5 ay
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

35. Türkiye’de yaşanan sürekli iç göçlerle ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılamaz? 

A) En çok kırsal kesimden kentlere göç olmaktadır. 

B) Endüstrinin geliştiği yerler daha fazla göç almaktadır. 

C) Marmara Bölgesi kıyı kentlerine olan göçlerle Ak-deniz ve Güney Ege kıyı kentlerine olan göçlerin nedeni farklıdır. 

D) Tarımsal etkinliklerin çeşitlenmesi kıyılardan iç bölgelere olan göçü rtırmıştır. 

E) Küçük kentlerden metropollere olan göçlerde temel neden işsizliktir. 
 


sitemap