Ders : Coğrafya

Konu : Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
BENZER SORULAR
...
Aydın Kahraman
5 ay
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

34. Türkiye’deki bir yörede, geçim kaynakları sınırlı, enerji tüketimi az, tarımla uğraşan kişi sayısı fazla ve  doğum oranı yüksektir. 

Buna göre, bu yöre için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? 

A) Niteliksiz iş gücü fazladır. 

B) Ulaşım olanakları gelişmiştir. 

C) Ahır hayvancılığı yaygındır. 

D) Okullaşma oranı yüksektir. 

E) Nüfus yoğunluğu fazladır. 
 


sitemap